Hva er renter og hva er de egentlig godt for?

Du har sikkert hørt snakk om flytende rente, fast rente, effektiv rente og nominell rente mens du bare har latet som om du forstår hva det snakkes om. Ikke fortvil, du er ikke alene. De fleste av oss låner penger av en bank i løpet av livet, og mange gjør dette uten å sette seg ordentlig inn i hva det betyr økonomisk sett. For når man låner penger av banken, så ønsker de størst mulig sikkerhet i form av pant, gebyrer, renter og egenandel.

Banken lever av å låne ut penger, så man kan på mange måter si at rentene er bankens godtgjørelse for denne tjenesten. I tillegg til at den vil ha sikkerhet for høy risiko, samt at inflasjonen skal dekkes. Dette er alle grunner til hvorfor det finnes renter. Den nominelle renten er et beløps pålydende rente innenfor en gitt periode. Den effektive renten inkluderer den nominelle renten og gebyrer med i regnestykket, derfor skal man alltid se på den effektive renten når man vurderer et lån som dyrt eller billig. Noen lån har nemlig lav nominell rente, men til gjengjeld er gebyrene mange og dyre, noe som resulterer i et dyrt lån.

Ulik rente på lån

Hvor høy eller lav renten på et lån er, avhenger av flere faktorer. Først og fremst hvilken type lån det dreier seg om. Sikrede lån, som for eksempel billån og boliglån, har lavere renter enn et usikret lån, slik som forbrukslånet. Grunnen til at renten er høyere på denne typen lån, er fordi banken rett og slett tar en høyrere risiko ved å låne ut penger til kunden uten å ta pant i noen av dennes eiendeler. Den effektive renten på forbrukslån er ofte svært høy, så det lønner seg absolutt ikke å låne mer penger enn man trenger og har råd til. Når du sender inn en søknad om lån til banken og får denne innvilget, så vil renten alltid bli satt individuelt basert på din personlige økonomi og fremtidige betalingsevner. Nedbetalingstiden på lånet er også en faktor som er med på å bestemme rentesatsen. I tillegg vil noen lån være spesifisert mot yngre kunder og derfor gi denne gruppen bedre lånevilkår. Hvis du er ute etter å låne penger, må du bare belage deg på å måtte betale renter og gebyrer til banken. Men hvis du bruker litt tid, så finner du kanskje det lånet med markedets laveste rente.